Zadzwoń 570 943 392

Zmiany w programie Czyste Powietrze – dopłaty do fotowoltaiki

14 maja 2020

Od jutra, 15 maja 2020 r,ulegają zmianie zasady w programie Czyste Powietrze, które pozwalają łączyć dotacje z programu Czyste Powietrze ze wsparciem otrzymywanym z innych programów, np. gminnych czy unijnych.

Po zmianach w Czystym Powietrzu, z dotacji będą mogły skorzystać jedynie osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł.  Nie ma już możliwości zaciągnięcia w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczek, będą tylko dotacje. Pojawiają się natomiast inne możliwości:

– dotacje z programu Czyste Powietrze można łączyć z dotacjami, jakie na wymianę pieców czy termomodernizację przyznaje gmina,

– wnioski zostały nieco uproszczone, dzięki temu obsługa programu ma być szybsza a  na ocenę wniosku będzie 30 dni.

Program jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Nie będzie możliwości otrzymania dofinansowania na domy nowo budowane.

Dotację otrzyma osoba, której roczne dochody nie przekraczają 100 tys. zł. Nie liczy się już dochodu na członka rodziny.

Zaświadczenia o zarobkach nie trzeba dołączać do wniosku, natomiast to w formularzu należy wskazać jakim PIT-em rozlicza się wnioskodawca.

Wydatki na inwestycje – termomodernizację i wymianę źródła ciepła – są kwalifikowane od 15 maja 2020 r, tzn, że wcześniej poniesione inwestycje nie zostaną już zakwalifikowane do programu.

Nowe zasady są takie, że inwestycje można zacząć na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, nie wcześniej jednak niż 15 maja 2020 r. Nie ma znaczenia, czy inwestycja w momencie składania wniosku jest zakończona czy nie.

Po zmianach nie ma limitu inwestycji 53 tys. zł, jak było dotychczas. Pojawiają się za to inne limity – kwotowe i procentowe. Wysokość dotacji jest uzależniona od rodzaju przedsięwzięcia i  faktycznie poniesionych kosztów.

Dotacja do budowy i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 – 10 kW będzie wynosić 50% nie więcej jednak niż 5 tys. zł.

Dotacji z programu Czyste Powietrze nie można łączyć z dotacją z programu Mój Prąd.

Inne aktualności

Dofinansowanie do fotowoltaiki w programie Mój Prąd 3.0

1 lipca 2021 r. rozpocznie się nabór do trzeciej rundy programu Mój Prąd.
28.03.2021 – Dotychczasowa formuła zostanie uzupełniona o dodatkowe elementy, które pozwolą konsumować więcej energii elektrycznej bezpośrednio przez prosumentów.
Czas trwania naboru wniosków w trzeciej edycji planowany jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r.

Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć panele fotowoltaiczne od podatku

2.02.2021 – Składając rozliczenie PIT za 2020 r. możemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł na wydatki poniesione m. in. na zakup instalacji fotowoltaicznej. Kto może skorzystać z ulgi?
Przykład odliczenia ulgi termomodernizacyjnej od podatku dochodowego

Dotacje do fotowoltaiki. Gdzie można zdobyć 5.000 zł

21.01.2021 – Od 7 grudnia 2020 roku NFOŚiGW przestał przyjmować wnioski do programu Mój Prąd. Budżet programu w wysokości 1 miliarda złotych się wyczerpał. Program Mój Prąd to jednak nie jedyne źródło dotacji. Gdzie można jeszcze uzyskać dofinansowanie do instalacji PV?

Dotacje do fotowoltaiki w gminie Świecie

23.02.2020 – Gmina Świecie planuje pozyskać finansowanie na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Dofinansowaniu mają podlegać mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.