Zadzwoń 570 943 392

Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć panele fotowoltaiczne od podatku

2 lutego 2021

Składając rozliczenie PIT za 2020 r. możemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł na wydatki poniesione m. in. na zakup instalacji fotowoltaicznej.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi mogą skorzystać osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (według stawki 17 i 32 proc.), stawki liniowej (stawka 19 proc.) bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi jednorodzinnego budynku mieszkalnego a każdy z właścicieli może odliczyć do 53 tys. zł. Natomiast małżonkowie mogą łącznie odliczyć od dochodu 106 tys. zł.
Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Do odliczenia przyjmujemy kwotę brutto wraz z podatkiem VAT. Inwestycja musi być zakończona w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Poniesione wydatki można odliczać od dochodu w ciągu 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku.

Ulga termomodernizacyjna dla nowych domów

Ulga termomodernizacyjna przysługuje dla istniejących domów jednorodzinnych. Zgodnie z definicją zawartą w Prawie Budowlanym, budynek mieszkalny jednorodzinny, to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
To oznacza, że ulga termomodernizacyjna może przysługiwać dla nowych domów o ile są oddane do użytkowania.

Przykład odliczenia ulgi termomodernizacyjnej od podatku dochodowego

Właściciel domu jednorodzinnego wydał w 2020 roku na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 25 tys. zł. Złożył też wniosek o dotację z programu Mój Prąd dzięki czemu uzyskał dotację w wysokości 5 tys. zł. Całkowity wydatek inwestora w instalację fotowoltaiczną na domu jednorodzinnym wynosi więc 20 tys. zł. Tę kwotę można odliczyć od podstawy opodatkowania. Zakładając, że płaci podatek w wysokości 17 proc. to zaoszczędzi w wyniku ulgi termomodernizacyjnej 3,4 tys. zł.

Inne aktualności

Dofinansowanie do fotowoltaiki w programie Mój Prąd 3.0

1 lipca 2021 r. rozpocznie się nabór do trzeciej rundy programu Mój Prąd.
28.03.2021 – Dotychczasowa formuła zostanie uzupełniona o dodatkowe elementy, które pozwolą konsumować więcej energii elektrycznej bezpośrednio przez prosumentów.
Czas trwania naboru wniosków w trzeciej edycji planowany jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r.

Dotacje do fotowoltaiki. Gdzie można zdobyć 5.000 zł

21.01.2021 – Od 7 grudnia 2020 roku NFOŚiGW przestał przyjmować wnioski do programu Mój Prąd. Budżet programu w wysokości 1 miliarda złotych się wyczerpał. Program Mój Prąd to jednak nie jedyne źródło dotacji. Gdzie można jeszcze uzyskać dofinansowanie do instalacji PV?

Zmiany w programie Czyste Powietrze – dopłaty do fotowoltaiki

14.05.2020 – Od jutra, 15 maja 2020 r,ulegają zmianie zasady w programie Czyste Powietrze, które pozwalają łączyć dotacje z programu Czyste Powietrze ze wsparciem otrzymywanym z innych programów, np. gminnych czy unijnych. Będzie można uzyskać dotacje do instalacji fotowoltaicznej w wysokości 50% wartości inwestycji.

Dotacje do fotowoltaiki w gminie Świecie

23.02.2020 – Gmina Świecie planuje pozyskać finansowanie na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Dofinansowaniu mają podlegać mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.