Zadzwoń 570 943 392

Falownik solarny Fronius - Recenzja

Mój Prąd - program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Autor: Ryszard

Utworzony: 8 września 2019

Mój Prąd – informacje o programie dotacji do fotowoltaiki

30 sierpnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór do programu „Mój Prąd” w ramach którego można uzyskać 5.000 zł dotacji do instalacji fotowoltaicznej. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dla osób chcących z niego skorzystać.

Założenia programu „Mój Prąd”

- celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

- budżet programu: 1 miliard złotych

- kto może się ubiegać o dofinansowanie: osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby

- sposób dofinansowania: dofinansowanie w postaci dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji fotowoltaicznej, nie więcej niż 5 tys zł

- termin pierwszego naboru: 30 sierpnia 2019 do 20 grudnia 2019 lub do wyczerpania środków. Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku

- nabór wniosków będzie się odbywać w trybie konkursowym, zatem ważne jest uzyskanie jak największej ilości punktów

Program ma objąć dotacje dla 200.000 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wg danych Ministerstwa Energii w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku powstało w Polsce ponad 11 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 72 MW, natomiast w drugim kwartale powstało ich już 26 tys. Oznacza to, że kwota 1 miliarda złotych dotacji z programu „Mój Prąd” nie zostanie wykorzystana do końca 2019 roku, gdyż nie ma tylu firm instalatorskich aby zamontować 200.000 mikroinstalacji w nieco ponad 1 kwartał.

Wnioski o dotacje można składać w formie papierowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub też wysłać pocztą lub kurierem.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy można łączyć dotację z programu „Mój Prąd” z ulgą termomodernizacyjną?

Dofinansowanie z programu Mój Prąd można łączyć z obowiązującą od tego roku ulgą termomodernizacyjną. Podstawa do wyliczenia ulgi będzie pomniejszona o otrzymaną dotację.

Czy dofinansowanie podlega opodatkowaniu?

Nie ma jasności co do opodatkowania dotacji. Ministerstwo Energii utrzymuje, że dotacja nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Czy można uzyskać dotację do instalacji, która została zakupiona przed 30 sierpnia 2019 r?

Dofinansowaniu podlegają instalacje, których montaż nie został zakończony przed dniem ogłoszenia naboru, czyli przed 30 sierpnia 2019 roku. Jako zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest przyłączenie mikroinstalacji do sieci.

Koszty kwalifikowane to takie, które zostały poniesione pomiędzy 23.07.2019 a 31.12.2019 r.

Kiedy można złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek można złożyć po zakończeniu realizacji projektu, czyli po przyłączeniu mikroinstalacji do sieci. Przyłączenie odbywa się poprzez wymianę licznika na licznik dwukierunkowy, w wyniku czego użytkownik otrzymuje zaświadczenie od Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączeniu mikroinstalacji.

Jaką moc może mieć mikroinstalacja?

Dofinansowanie można uzyskać dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW, służących do zasilania istniejących budynków mieszkalnych. Moc instalacji jest rozumiana jako moc modułów fotowoltaicznych.

Czy faktura musi spełniać jakieś wymagania?

Faktura za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej powinna być opatrzona informacją „Zgłoszono do programu Mój Prąd”. Dodatkowo należy dołączyć dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej zapłacie.

Czy można skorzystać z kredytu do sfinansowania zakupu instalacji?

Tak, można kupić instalację na kredyt i uzyskać dofinansowanie.

Czy można uzyskać dotację do rozbudowy instalacji PV?

Nie, nie można uzyskać dotacji na rozbudowę już istniejącej instalacji.

Czy można złożyć wniosek w wersji elektronicznej?

Niestety, nie można. Wniosek musi być złożony w formie papierowej (ech, ta ekologia), a koperta powinna być opisana „Program priorytetowy „Mój Prąd”.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Pierwszy nabór ma się zakończyć 20 grudnia 2019 r.

Czy można zamontować używane urządzenia?

Nie, warunkiem uzyskania dotacji jest montaż urządzeń nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem. Co ciekawe, to osoba wnioskująca o dotację ma obowiązek złożenia deklaracji, że zamontowane urządzenia są nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

Mój Prąd 5000 zł dotacji do fotowoltaiki

W jaki sposób można to stwierdzić?

Poniżej wyjaśniamy w jaki sposób odczytać datę produkcji na montowanych przez Baltic Energy falownikach Fronius oraz Solar Edge.

Falownik Fronius

Na spodniej części inwertera Fronius znajduje się tabliczka znamionowa. Odnajdujemy na niej numer seryjny – Ser. No.

Mój Prąd 5000 zł dotacje do instalacji fotowoltaicznych

a następnie sprawdzamy go zgodnie z załączonym wzorem

program Mój Prąd 5000 zł dotacji do fotowoltaiki

Rok produkcji oblicza się dodając do liczby z tabliczki znamionowej wartość 1989. Np liczba 30 oznacza 2019 (1989 + 30=2019).

Falownik Solar Edge

Na prawym boku obudowy inwertera Solar Edge znajduje się tabliczka znamionowa. Odnajdujemy na niej numer seryjny – SN, np. SJ1619-…

Mój Prąd 5000 zł dofinansowania do instalacji PV

a następnie sprawdzamy go podobnie jak to było w przypadku falownika Fronius

program Mój Prąd 5000 zł dotacji do fotowoltaiki

Powyższy inwerter został wyprodukowany w 16-tym tygodniu w 2019 roku.

 Inne artykuły:

Powrót do listy tematów

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń do nas: 58 352 35 07