Zadzwoń 570 943 392

Brak prądu z sieci a instalacja PV

Czy instalacja fotowoltaiczna działa podczas awarii sieci?

Autor: Robert

Utworzony: 19 kwietnia 2018

Czy panele fotowoltaiczne działają podczas awarii sieci

Na ogół nie mamy w Polsce większych problemów z awarią sieci elektroenergetycznej. Niemniej, od czasu do czasu zdarza się przerwa w zasilaniu, a na niektórych obszarach (np. rolniczych) może do niej dochodzić nawet kilka – kilkanaście razy w roku.

Można by sądzić, że domy wyposażone w instalacje fotowoltaiczne są przygotowane na awarie w zasilaniu. Jednak w większości przypadków tak niestety nie jest. Jeśli posiadasz system fotowoltaiczny podłączony do sieci (on-grid), prawdopodobnie będziesz miał ciemno w domu, gdy wystąpi awaria.

Zalety i wady instalacji sieciowej (on-grid)

Większość osób, które posiadają fotowoltaikę, pozostają podłączone do sieci. Taki system zwany również „on-grid”, umożliwia właścicielom instalacji przesyłanie nadwyżki energii elektrycznej do sieci publicznej. Nadwyżka może w późniejszym czasie zostać odebrana, dzięki rozliczeniu zwanemu net-meteringiem. To rozliczenie jest korzystne nie tylko dla posiadaczy paneli fotowoltaicznych, ale również dla operatorów sieci, ponieważ pobierają opłatę za magazynowanie energii.

Instalacja fotowoltaiczna dostosowuje parametry pracy systemu fotowoltaicznego do parametrów sieci elektroenergetycznej. Gdyby tak nie było, zmiany poziomu mocy z powodu zmian natężenia promieniowania słonecznego, spowodowałyby wahania uniemożliwiające stosowanie fotowoltaiki. Fotowoltaiczne systemy sieciowe (on-grid) są szczególnie ważne w domach, gdzie nie zamontowano akumulatorów (zwanych magazynami energii). Dzięki temu, niewykorzystana energia elektryczna, poprzez licznik dwukierunkowy jest wysyłana do sieci i można ją odebrać w późniejszym czasie.

Z tego też powodu przyjęło się nazywać sieć publiczną magazynem energii. Gdy Twoja instalacja fotowoltaiczna wytwarza nadwyżkową energię elektryczną, wysyłasz ją swoim sąsiadom i otrzymujesz za to dodatnie saldo od operatora sieci (np. Energi czy Tauronu). Gdy jednak zajdzie słońce nadal będziesz potrzebował prądu z sieci. Jeśli rozegrasz to w odpowiedni sposób, Twój rachunek za prąd może być bliski zera.

Podczas awarii sieci, instalacja fotowoltaiczna się wyłączy (ew. przechodzi w tryb pracy wyspowej), dzięki czemu pracownicy energetyki mogą bezpiecznie, bez ryzyka porażeniem prądem, pracować nad usunięciem awarii. Dotyczy to każdego domu, w którym znajduje się instalacja sieciowa.

Oznacza to jednak, że w przypadku awarii nie wykorzystasz energii z paneli fotowoltaicznych.

Zalety i wady instalacji wyspowej (off-grid)

Czy powinieneś zatem posiadać magazyn energii i zerwać z firmą energetyczną? Byłbyś samowystarczalny podczas awarii sieci, niemniej jednak są również wady takiego rozwiązania. Pierwszą jest sam koszt magazynowania energii. Dobrze by było, gdyby dodatkowy wydatek na akumulator do instalacji fotowoltaicznej się opłacił, a ponieważ akumulatory (zwane magazynami energii) są obecnie bardzo drogie, szanse na to są minimalne. Dodatkowo, nie będąc podłączonym do sieci, nie korzysta się z net-meteringu, co może znacząco wydłużyć okres zwrotu z inwestycji.

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń do nas: 58 352 35 07